Gratis woorden vertalen
Zoekbewerking duurde 0.016258 seconden. 
TaalWoord
Afrikaansaardbol
Friesierdbol
Portugeesglobo terrestre
Spaansglobo terráqueo
Zweedsjordglob
Terug
 

woorden vertalen

Woordenlijst
Links